ΓΙΑΝ ΒΑΝ

η μουσική του λαϊκοδημοτικού πανηγυριού των 70’s, σήμερα
today’s greek rural festivity music from the 70’s

Εδω είναι το ελληνικό κείμενο για τον Γιαν